Info over dementie en nu

Info over 'Dementie en nu'


'Dementie en nu' kan een belangrijke bijdrage leveren om mensen met dementie langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te laten wonen te stimuleren, met behoud van kwaliteit van leven.


Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen hebben daarom de handen in elkaar geslagen en zijn in 2013 gestart met de ontwikkeling van het 'Dementie en nu' psycho-educatiepakket, met Els Dammekens en Christophe Lafosse als auteurs.

Via allerlei organisaties zoals de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, lokale dienstencentra en geheugenklinieken wordt het pakket aangeboden als een reeks van 1 + 9 bijeenkomsten, gericht op mantelzorgers van personen met dementie.


Thema’s die aan bod komen in die bijeenkomsten zijn: invoelen in de beleving van mensen met dementie, omgaan met zorg, met gedrag, met financiën, met veiligheid, hoe omgaan en communiceren met familie en omgeving en hoe communiceren met de persoon met dementie. Verder wordt ingegaan op gevoelens en gedachten bij de mantelzorger, het in balans brengen van draagkracht en draaglast en het thema coping en zingeving.


Het ondersteunend materiaal voor dit initiatief wordt gevormd door een map voor de mantelzorger en een map en opleiding voor de coaches die de psycho-educatiesessies geven.


De coaches moeten aan een specifiek competentieprofiel voldoen, werken vanuit een erkende woonzorgactor, de training gevolgd hebben en op regelmatige basis deelnemen aan een intervisiemoment. Het pakket werd in Vlaanderen én in Nederland getest bij groepen mantelzorgers. In Vlaanderen werd dit geëvalueerd door LUCAS (KU Leuven). Na de nodige aanpassingen werden de coaches van verschillende organisaties opgeleid, zodat daarna de psycho-educatie daadwerkelijk vanuit die organisaties georganiseerd kon worden. Intussen zijn al verschillende organisaties met het pakket aan de slag!


Eerstvolgende opleiding tot DEN-coach (Vlaanderen): voorjaar 2020.

Uw aanvraag kan reeds gebeuren via dit formulier.
Inschrijven later pas mogelijk.


 


Telefonisch of per mail kan u ook informatie opvragen:  bel 03 609 56 14 of mail naar info@dementie.be (Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw) of u kan ook terecht bij de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw: bel 014 43 50 60 of mail naar secretariaat@alzheimerliga.be


Opleiding tot DEN-coaches startte intussen ook in Nederland: in samenwerking met aanbieders (Archipel, De Wever, Rivas).


Het programma werd ontwikkeld in samenwerking met volgende partners: